kontakt
Styrolit
Kidnakken 13
4930 Maribo
tlf: +45 79 79 82 11
fax: +45 79 79 82 12

e-mail: styrolit@styropack.dk

CVR: 69998518
Jan Nielsen
Salgschef
tlf: +45 79 79 82 11
mobil: +45 61 61 82 37
Sune Nielsen
Byggeteknisk Ansvarlig
mobil: +45 61 61 81 64
René Hansen
Salgskonsulent
mobil: +45 61 61 82 38
Gitte Hansen
Salgsassistent
tlf: +45 79 79 82 32
Sven Nielsen
Driftsleder
tlf: +45 79 79 82 39
Charlotte Vagner
Salgsassistent
tlf: +45 79 79 82 30
Allan Blak
Værkfører
tlf: +45 79 79 82 34
mobil: +45 61 61 82 34