StyroWall

StyroWall er det nye lette byggesystem. StyroWall består af to vanger af EPS isolering der sammenholdes af indstøbte plastbindere. I plastbinderene er der forberedt til armering. Hulrummet udstøbes med beton.

 


Krav og anbefalinger


I henhold til Bygningsreglementet skal konstruktioner, udføres i overensstemmelse med god praksis, samt med materialer der er egnede til den aktuelle konstruktion. Fundamenter skal etableres på bæredygtig undergrund og skal dimensioneres således at de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger kan modstås. Fundamenter skal sikres mod opstigende grundfugt.


For at sikre bæredygtig undergrund anbefaler Styrolit at man tilknytter en geoteknikker til alle projekter ligesom vi anbefaler at alle projekter vurderes af en ingeniør således man sikrer de rigtige produkter vælges.


Det anbefales at installationer i terræn er planlagt og udført inden montage af StyroWall byggesystem. På denne måde undgår man at efterfølgende udgravninger svækker konstruktionen.


StyroWall opretholder en u-værdi på 0,16 W/m²K og øges til 0,13 W/m²K ved yderligere 45 mm indvendig lægter med isolering. Dermed lever StyroWall systemet fuldt op til de krav der er i Bygningsreglementet. Ved lavenergi og passivhuse kan StyroWall PLUS elementerne med en u-værdi på 0,1 W/m²K også være med.

 


Anvendelse


StyroWall kan bruges som ydevægs elementer forudsat inddækning på både indvendig og udvendig side lever op til det sikkerhedsniveau, der er beskrevet i Bygningsreglementet. Det kan fx for et énfamilieshus være en pladebeklædning monteret på mineraluldsisoleret lægter indvendigt og en pudsbærende plade udvendigt.  

 


Udførelse

 

Hent vores montagevejledning for StyroWall® under download menuen til højre.

 

Se animeret film her:

 

 

 

Håndtering


Elementerne kan tildannes med de fleste typer af håndværktøj. Efterhånden er glødetrådsskærer blevet mere udbredt. Styrolit anbefaler at anvende glødetrådsskærere da disse giver mindst affald samt laver et renere snit i produktet. Glødeskærere kan dog ikke skære de indstøbte plastbindere over.


Oplagring bør ske i god afstand til evt. nabobygninger. Overdækning anbefales. Hold antændelseskilder på god afstand.