Styroment

Krav og anbefalinger:

 

I henhold til Bygningsreglementet, skal konstruktioner udføres i overensstemmelse med god praksis, samt med materialer der er egnede til den aktuelle konstruktion. Fundamenter skal etableres på bæredygtig undergrund og skal dimensioneres således, at de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger kan modstås. Fundamenter skal sikres mod opstigende grundfugt.

 

For at sikre bæredygtig undergrund anbefaler Styrolit, at man tilknytter en geotekniker til alle projekter, ligesom vi anbefaler at alle projekter vurderes af en ingeniør således man sikrer at de rigtige produkter vælges.

 

Det anbefales at installationer i terræn er planlagt og udført inden montage af Styroment® sokkelsystem. På denne måde undgår man at efterfølgende udgravninger svækker konstruktionen.

 

Anvendelse af Styroment® sokkelsystem:

 

Styroment® sokkelsystem er velegnet til byggerier i et eller halvandet plan. Oftes anvendes elementerne til enfamilieshuse eller sommerhuse, men de er også anvendt til institutioner erhverv mv. Styroment® sokkelsystemet kan ofte erstatte et traditionelt randfundamant. Ved at differentiere mellem vores forskellige gulvisoleringsprodukter kan man ved brug af Styroment® opnå u-værdier, der lever op til dagens krav.

 

Styrolit har standard dokumentation på elementernes bæreevne, men da dette er generiske data, bør alle projekter vurderes af en ingeniør.

 

Udførelse:

 

pdf-icon-small

    

     Udførelse

 

Se film her:

 

 

 

Håndtering af Styroment® sokkelsystem:

 

Elementerne kan tildannes med de fleste typer af håndværktøj. Efterhånden er glødetrådsskærer blevet mere udbredt. Styrolit anbefaler at anvende glødetrådsskærere, idet disse giver mindst affald samt laver et renere snit i produktet.

 

Oplagring bør ske i god afstand til evt. nabobygninger. Overdækning anbefales. Hold antændelseskilder på god afstand.

 

Ved brug af Styroment® sokkelsystem opnår du et bedre arbejdsmiljø idet ét element vejer under 10 kg (1200 mm). Du reducerer med andre ord dine løft med ca. 85 % i forhold til vægten på traditionelle letklinkeblokke.

 

sokkelsystem-sav