Øvrige

Vintermåtter

header_vintermaatter

I henhold til Bygningsreglementet, skal konstruktioner udføres i overensstemmelse med god praksis, samt med materialer der er egnede til den aktuelle konstruktion.

 

Styrolit vintermåtter leveres i ruller af 50 m i en bredde på 1,6 m og en tykkelse på 10 mm. Rullerne er lige til at rulle ud over terrænet, således frost i underlaget minimeres. Rullerne er nemme at rulle op og kan opbevares stående på højkant.

 

Tildannelse af Vintermåtter kan ske med kniv.

 

Oplagring bør ikke forekomme i større mængder. Overdækning anbefales. Hold antændelseskilder på god afstand.

 

 

EPS Perler

 

eps-perler

 

EPS Perler er et løsfyldsprodukt, der særligt er velegnet som indblæsning i hulmure. Kuglerne suger ikke vand og synker ikke sammen i væggen. Da EPS Perler består af skumplast angriber de ikke evt. murbindere og bliver ikke nedbrudt af mikroorganismer. EPS Perler kan også bruges som udfyldning langs sokkelkanter ved renoveringer mv.

 

 

 

Trinlydsisolering

 

trinlydisolering

 

Trinlydsisolering er en EPS isoleringsplade designet til at absorbere og derved begrænse trinlyden. Vi tilbyder flere varianter og tykkelser.

 

 

 

Fugestrimler

 

fugestrimler

 

Fugestrimler er produceret i samme kvalitet som G80 isoleringspladen og har derfor samme egenskaber. Fugestrimlerne anvendes som kuldebrosafbrydelse ved vindues- og dørfalse samt som kantisolering ved terrændæk. Fugestrimlerne fås i flere dimensioner.

 

 

 

XPS

 

xps

 

XPS er en hård isoleringsplade lavet af ekstruderet polystyren. XPS har større trykstyrke end EPS og har et minimalt vandoptag. Derfor er XPS meget velegnet i konstruktioner som står under vand fx kælderydervægge og terrændæk hvor der er højt vandspejl.

 

Produkterne bruges også i omvendte tage hvor isoleringen ligger på ydersiden af tagmembranen.