Hulmursisolering

Krav og anbefalinger:

 

I henhold til Bygningsreglementet, skal konstruktioner udføres i overensstemmelse med god praksis, samt med materialer der er egnede til den aktuelle konstruktion.

 

Styrolit anbefaler isoleringsmaterialer fra producenter der er medlem af Varme Isolerings Foreningen (VIF).

 

Anvendelse af Styrolit hulmursplader:

 

Styrolit hulmursplader anvendes som primær isolering i hulmure bestående af tegl, beton, porebeton eller letklinkerbeton.

 

Udførelse:

 

1.    Anvendelsesområder

Styrolit hulmurplader kan anvendes i enfamilieshuse og bygninger hvor gulvet i øverste etage er max 9,6 m over terræn. Produktet må kun bruges i hulmure af tegl, beton, porebeton eller letklinkerbeton.

 

2.    Forarbejde

Der udlægges fugtsikring på fundament, for at sikre mod opstigende grundfugt iht. gældende forskrifter. Bagmuren etableres med en planhedstolerance på ± 5 mm over 2 m. Der må ikke være mørtelpølser eller lim rester ved samlinger mv.

 

3.    Montage af Styrolit hulmursplader

Styrolit hulmursplader placeres direkte på fugtsikringen på fundamentet. Der monteres løbende bindere for fastholdelse af hulmurspladerne. Styrolit anbefaler at tilpasning af hulmursplader udføres med glødeskæremaskine for at sikre det bedste resultat. Skulle der opstå små sprækker ved samlinger, kan man udfylde med en PU skum, der ikke ekspanderer (bemærk at denne ikke må indeholde opløsningsmidler).

 

Ved eventuel sammenbygning af flere enfamiliehuse skal hulmurspladerne afbrydes mellem hvert hus med mindst bygningsdel klasse E 30 [F-bygningsdel 30].

 

4.    Bindere

Styrolit anbefaler at bruge skruebindere med selvskærende gevind. Bindere skal have fald mod formur.

 

5.    Afslutninger

Styrolit hulmursplader brandbeskyttes omkring vindues- og dørfalse samt øvrige gennembrydninger med en mindst 50 mm blok af mineraluld. Mineralulden skal udføres i tæt forbindelse med både formur og bagmur, så der ikke er forbindelse mellem EPS-strimler ved fals og hovedisoleringen. Mineralulden skal ligeledes være klemt fast mellem hovedisolering og falselement.

 

Styrolit anbefaler anvendelse af mineraluld med så lav λ værdi som muligt, for at undgå kuldebroer.

 

EPS-strimler mellem falssøjler adskilles fra hovedisoleringen i top og bund med mineraluld som beskrevet herover. Indvendigt afsluttes EPS-strimler i falssøjler med elastisk fugemateriale.

 

EPS-strimler i false har en tykkelse på højst 30 mm.

 

Hovedisoleringen beskyttes i toppen af væggen med mindst 50 mm mineraluld i tæt forbindelse med både formur og bagmur.

 

6.    Formur

Hulrummet mellem hovedisolering og formur må ikke være ventileret. Der må således ikke etableres åbne studsfuger i facaden.

 

 

Microsoft Word - RE11288N0001.DOC

Se mere i brandteknisk notat fra DBI her.

 

Håndtering af Styolit hulmursplader:

 

Elementerne kan tildannes med de fleste typer af håndværktøj. Efterhånden er glødetrådsskærer blevet mere udbredt. Styrolit anbefaler at anvende glødetrådsskærere, idet disse giver mindst affald samt laver et renere snit i produktet.

Oplagring bør ske i god afstand til evt. nabobygninger. Overdækning anbefales, dog ikke med klar plast/folie. Hold antændelseskilder på god afstand.

 

EPS som erstatning for vindsøjler:

Teknologisk Institut har gennemført et projekt hvor de har undersøgt muligheden for at erstatte de traditionelle dyre stålsøjler med lette billige og højtisolerende EPS søjler. Projektet har tilvejebragt et metodisk grundlag for anvendelsen af EPS som vindsøjler.

 

Læs mere om projektet og metoden her.