downloads

pdf-icon-small

Her finder du en række filer og materialer
til download.

 

Brochurer:

 

…få overblikket

Gulv- og drænplader

Styroment® Profil

Hulmursplader

RadoVent®

XPS

Styroment® projektering og montagevejledning

Generelt:

 

DBI anvendelse af EPS

DTU rapport – Optimal isolering 2005

EPD A for EPS Scandinavia 2013-05-21

EPD B for EPS Scandinavia 2013-05-21

Luftspalter i EPS-isolering

Miljovurdering DOR

Miljø- og sundhedsforhold for plastmaterialer Miljøministeriet 2006

Rapport kapillaritet – DTU

Rotter vejledning Miljøministeriet

 

EPS:

 

Brandvejledning 2012

EPS-isolering

EUMEPS White Book

Nyhedsbrev – BR2010

Nyhedsbrev – Brand

Nyhedsbrev – Facadeisolering

Nyhedsbrev – Radon

 

Hulmur:

 

2011-11-10 Styrolit i ydervægge rev A

PDC. Artikel EPS søjler 20-dobler styrken i muret byggeri

Udførelsesteknik Styrolit hulmursplader

 

Radon:

 

463877 Isolans af inhomogen del i sugelag

EPS-Nyhedsbrev Radon Sugeplade Marts 2012

SBi rapport 1912110001

 

Skillevægge:

 

452637 Plastindustrien i Danmark, Dokumentation

1219974 Ny. Trykfast isolering

1219975 Ny. Tunge skillevægge på trykfast isolering

Notat vedr. vægge på betondæk med gulvvarme

Skillevægge Betondæk EPS

 

Styroment:

 

Styroment Højgaarden

Styroment Kuldebroanalyse

Styroment Statisk beregning

 

Vintermåtter:

 

Cellu-Cushion

Produktblad

 

Tekniske produktblade:

 

Styrolit 80F

Styrolit G60

Styrolit G80

Styrolit G150

Styrolit G250

Styrolit S150

StyroPLUS P60

StyroPLUS P80

 

 

Styrolits produkter er CE-mærkede

 

Alle vore produkter er CE-mærkede og i henhold til CPR, der trådte endegyldigt i kraft den 01.07.2013, omdøbes de velkendte overensstemmelseserklæringer til ydeevnedeklarationer (Declaration of Performance/ DoP).

For at sikre, at alle aktører i byggeriet har adgang til vores DoP’er, har vi valgt at ligge dem online her på siden.

Alle spørgsmål vedrørende vores DoP’er eller CE-mærkning generelt, rettes til teknisk afdeling ved Sune Jorn Nielsen på 79 79 81 64

 

Sikkerhedsdatablade:

 

Sikkerhedsdatablad – P60-P80

Sikkerhedsdatablad – 80F

Sikkerhedsdatablad – EPS-FR

Sikkerhedsdatablad – EPS-R

 

Ydeevnedeklarationer:

 

Ydeevnedeklaration 80F

Ydeevnedeklaration G250

Ydeevnedeklaration P60

Ydeevnedeklaration P80

Ydeevnedeklaration S60 – G60

Ydeevnedeklaration S80 – G80

Ydeevnedeklaration S150 – G150

DoP- PS-TOP-30

DoP- PS-TOP-50

DoP- PS-TOP-70

 

Datapolitikker:

 

Fortrolighedserklæring v1.0 DK